Habilitar o deshabilitar un token de proceso.

1 webapp.token.process.setEnabled

<webapp.token.process.setEnabled
    token='token'
    enabled='true|false'
/>
Example

Deshabilita el token (hash) de proceso.

Copy
<xsql-script name='process.setEnabled'>
  <body>
    <if>
      <expr>
        <webapp.token.process.setEnabled token='F942DC77C11AA66BEA90C6EFCF98EE29808B9264223803F5E054E686A6E390BFD2E75323A2DA57CAFF67E4959E4943828B52294A9E3CC1F2FA86F1B54B561B71' enabled='true' />
      </expr>
      <then>
        <println>Operación realizada con éxito. Token de proceso deshabilitado.</println>
      </then>
      <else>
        <println>Operación no realizada. Hash inexistente !</println>
      </else>
    </if>
  </body>
</xsql-script>

Output :

Copy
Operación realizada con éxito. Token de proceso deshabilitado.